Спестете време Открийте нови клиенти с

Услуги за развитие на бизнеса и продажбите

Можем да изготвим финансова информация за всички компании в България или страните от Балканите. Можем да предоставим услуги за развитие на бизнес на територията на България, Сърбия и Румъния!
Можем да изготвим подробни списъци с потенциални клиенти за Вашия бизнес, базирани на размер на компании, сектори, региони, както и базирани на комплексни данни от различни източници.
Доклада може да се оформи според Вашите специфични желания. Можем да Ви покажем истинските възможности на Вашия сектор и по този начин да Ви помогнем да се позиционирате по най-добрия начин на пазара
Прецизният анализ на бизнес партньорите и купувачите Ви дава възможност да се запознаете с тяхната управленска структура, както и да обърнете внимание на други важни данни. От Вас зависи как ще изглежда анализа и по какъв начин ще разширите своите бизнес възможности.
Специализирани бази данни за: Застрахователен сектор, Финансов сектор, Търговия, Проучване на пазари и клиенти. Има четири области, които са важни показатели за дейността на Вашите бизнес партньори и клиенти, и това са:
  • Анализ на купувачите
  • Анализ на управленската структура и свързаните лица
  • Анализ на информацията за внос и износ
  • Финансов анализ
Избегнете рисковите ситуации в своята търговска дейност и се насочете към потенциалните нискорискови клиенти.
Можем да изградим за вас търговски екип, който да работи от ваше име на територията на Република България, като управлението на екипа може да бъде от наша или ваша страна, а резултатите му да бъдат следени през специализирани инструменти за това.
Image Image

Продукти

Можем да предложим продукти, които да спестят време на Вашият бизнес, да подобрят процесите в него или доведат нови клиенти

Company Guru


Незаменим инструмент за достъп до бизнес информация на територията на Република България

научи повече

Call Attack


Уеб базиран софтуер за управление на виртуална телефонна централа. Можете да управлявате входящ и изходящ телефонен трафик с голям набор инструменти, статистики и операции.

Свържете се с нас

PKS Partner


Ключов бизнес инструмент за достъп до информация на територията на Република Сърбия

Свържете се с нас

Свържете се нас

Обърнете се към нашия търговски екип за консултация или да направим презентация на Company Guru
Icon